Organogram

BBN is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statutaire zetel is gevestigd in Nieuwegein. De vereniging is opgericht in 1992.

Het door de leden gekozen BBN-bestuur bestaat uit vier personen. Naast het bestuur zijn er overkoepelend twee commissies: de commissie Public Relations (PR) en de commissie Techniek & Regelgeving (T&R). Ieder lid van BBN mag zitting nemen in deze commissies. Naast deze overkoepelende organen zijn er productgebonden werkgroepen die verdeeld zijn in:

Brandwerende industriële branddeuren
Brandwerende voetgangersdeuren, vliesgevels en brandwerend glas
Brandvertragers voor hout en plaatmaterialen
Brandwerende doorvoeringen
Brandwerende constructies
Rook Warmte Afvoer (RWA)

Organogram

Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken