Missie & visie

Missie: borging van wettelijke eisen brandveiligheid in gebouwen

BBN beoogt borging van wettelijke brandveiligheidseisen van gebouwen te realiseren, door vergroting van kennis en verantwoordelijkheidsbesef over brandveiligheid in de ontwerp-, realisatie- en gebruiksfase van een gebouw.

Visie: door samenwerken de bewustwording voor brandveiligheid bevorderen

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) ziet in de praktijk dat de wettelijke (minimale) eisen van brandveiligheid onvoldoende worden geborgd. In de praktijk zijn er zelfs spelers actief, die bewust de wettelijke (minimale) eisen negeren. Dit leidt tot schijnveiligheid en risico’s in de praktijk. BBN vindt dat betrokkenen bij brandveiligheid hun verantwoordelijkheid dienen te nemen.

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken