Missie & visie

Missie
BBN beoogt verbetering van de brandveiligheid van gebouwen, door vergroting van kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor bouwkundige brandpreventie en de toepassing van brandveilige bouwmaterialen en –constructies. Daarnaast treedt BBN op als kwalitatief gesprekspartner voor alle betrokkenen bij bouwkundige brandpreventie. Motto: ‘Bouwkundige brandpreventie loont’.

Visie
Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) ziet in de praktijk verschillende definities van brandveiligheid. BBN vindt dat brandveiligheid altijd dient uit te stijgen boven alleen commerciële belangen; het dient een maatschappelijk doel. In de praktijk zijn er ook spelers actief, die een lager niveau van brandveiligheid beogen. Dit kan leiden tot schijnveiligheid en risico’s in de praktijk. BBN vindt dat betrokkenen bij brandveiligheid hun verantwoordelijkheid dienen te nemen.

Definitie Brandveiligheid
Volgens BBN is brandveiligheid de daadwerkelijk aanwezige constante integrale bouwkundige toestand van een gebouw, waarbij er een acceptabel risico bestaat met betrekking tot het uitbreken van en de gevolgen in geval van brand. Deze toestand wordt ook als zodanig door betrokkenen ervaren.

Volgens BBN begint brandveiligheid bij het ontwerp en de bouw. De producten die tijdens de bouw worden toegepast, dienen een hoge mate aan brandveiligheid te bieden.

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken