Gedragscode

Op 26 maart 2015 heeft Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) aan Bert Veurink van het Verbond van Verzekeraars de BBN-gedragscode uitgereikt. Met deze door alle leden van BBN ondertekende gedragscode leveren BBN en haar leden een verdere bijdrage aan brandveiliger gebouwen.

De tekst van de gedragscode die is ondertekend door al de BBN leden luidt als volgt:

Elk lid van BBN verklaart door  ondertekening van de gedragscode het volgende:

  • Indien wij als lid van BBN brandveilige producten en diensten leveren, dan beloven wij alleen brandveilige producten en diensten te leveren die minimaal voldoen aan de gestelde eisen vanuit het Bouwbesluit voor de gestelde toepassing. Dit houdt in dat brandveilige producten en diensten worden geleverd overeenkomstig de geldende wettelijke (geharmoniseerde) normen.
  • De brandveilige prestatie van de producten en diensten kan worden aangetoond door middel van een certificaat of assessment van een geaccrediteerde instelling.
  • In geval waar het niet mogelijk is om de brandveilige producten en diensten te voorzien van een certificaat of assessment van een geaccrediteerde instelling, dan wordt dit vooraf expliciet schriftelijk vermeld aan de opdrachtgever en/of afnemer (waarschuwingsplicht).
  • Indien gewenst kan in samenwerking met een geaccrediteerde instelling een verklaring worden verzorgd omtrent de te verwachten brandveiliger prestatie/gedrag van het betreffende product bij brand.
  • Wij informeren onze afnemers op adequate wijze over het toepassingsgebied van brandveilige producten.
  • Wij brengen adviezen uit en stellen onze kennis beschikbaar aan stakeholders.
  • Wij voorzien onze brandveilige producten van adequate montage-instructies en indien nodig, vanuit brandwerend oogpunt, van onderhoudsvoorschriften.
  • Wij verzorgen, waar dit ten behoeve van brandveiligheid noodzakelijk of gewenst is, trainingen voor installerende personen/bedrijven.
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken