Bestuur

De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen.

Het bestuur van Brandveilig Bouwen Nederland bestaat uit 6 leden, die worden benoemd door Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris, die als manager het secretariaat van de branchevereniging verzorgt.

BESTUURSLEDEN

Joric Witlox,
voorzitter
Richard Snel,
penningmeester
Kees Both
Wiebe Scheffer-Geuze Roy Weghorst

 

MANAGER

Leden en relaties hebben doorgaans contact met het secretariaat. Dagelijks worden alle vragen en verzoeken behandeld. Verder ondersteunt het secretariaat het bestuur, commissies en diverse werkgroepen. Het secretariaat staat leden van commissies en werkgroepen bij met advies en geeft uitvoering aan de normen en reglementen binnen BBN.

Leo Oosterveen

 

 

 

 

 

 

 

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken