Wie is BBN?

Wie is BBN?

De Vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is een vereniging, welke door middel van producten of diensten, bijdraagt aan de brandveiligheid van gebouwen. BBN is een kennisinstituut aangaande  brandveiligheid.

Wat doet BBN?

Vanuit kennis en kunde delen en bijdragen aan verbetering en verduideiking van wettelijke eisen aangaande brandveiligheid.

Voor wie doet BBN dit?

Voor de veiligheid van Nederland.

Hoe doet BBN dit?

 • bijdrage leveren in adviesorganen, welke zich bezighouden met (voorbereidende) wetgeving;
 • bijdrage leveren in normcommissies zowel nationaal als internationaal;
 • bijdrage leveren bij instandhoduing van het veiligheidsniveau van gebouwen door middel van bijvoorbeeld te werken aan controlesystemen, logboekopzetten, etc.;
 • opleiding en uitleg verzorgen door middel van bijvoorbeeld trainingen, Essentiële Controlepunten Brandveiligheid etc.:
 • door samenwerking de bewustwording voor brandveiligheid bevorderen;
 • samenwerken met andere stakeholders;
 • een platform bieden.

Wat heeft BBN te bieden?

 1. Profilering/professionaliseren bedrijf in netwerk zowel nationaal als internationaal 
 • Toegang tot en onderdeel worden van het netwerk van industrie (installateurs, aannemers, maar ook consultants en testhuizen);
 • Toegang tot – en onderdeel worden van – het netwerk van overheden (brandweer, B&WT, ministeries en overlegorganen zoals NEN, JTC, OPB, VSCC, CCV).
  • Hiermee direct kennis opdoen voor NEN (6068, 6069, 6075, 6079 …) en CEN- en ISO-normen, de achtergronden den toekomstige ontwikkelingen en hier ook op te reflecteren.
  • Tevens ook voor de relevante bouwregelgeving (BB, BBL, BBGBOP, …), maar ook CE-markering.
 1. Platform om te luisteren (kennis op te doen) maar ook te delen (kennis/imago verspreiden)
 • Directe mogelijkheid om kennis te delen, en daarmee stakeholders voldoende geïnformeerd op pad te sturen;
 • Directe mogelijkheid om actief deel te nemen aan cursussen en opleiding en/of zelf actief cursussen en opleidingen mee te ontwikkelen en te presenteren voor stakeholders. Hiermee wordt het bedrijf en de sector positief geprofileerd in de markt
 • Inmiddels is BBN een gewaardeerde partner in kennisoverdracht door middel van onder andere:
  • Essentiele Controlepunten Brandveiligheid;
  • Kennis-sessies door middel van seminars en webinars, onder andere ook in samenwerking met NEN en internationale kennisdragers;
 • Door de grootte en relevante boodschappen van BBN kan een versterking van het eigen geluid over brandveiligheidsissues worden gerealiseerd, bovenop eigen marketing en communicatie.
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt zich steeds meer op het standpunt dat (gezamenlijke) kennis gedeeld moet worden en ondersteunt ook de actieve participatie van BBN aan NEN-activiteiten en vice versa.
 • Leren van elkaar, vele leden hebben al kennis gevonden die jij zoekt en zijn bereid die te delen.
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken