Rookbeheersingssystemen

Bij brand komen schadelijke gassen, rook en warmte vrij. Dit belemmert de ontvluchting en maakt het voor de hulpverleners extra lastig om de brand te bestrijden. Systemen voor een effectieve afvoer van rook en hitte of het werend van rook (rookbeheersingssystemen (RBS)) dragen zorg voor een langere vluchttijd en kunnen zorgdragen voor omstandigheden waarbij de hulpdiensten mogelijk een effectieve inzet kunnen plegen. Voorts kan sprake zijn van bescherming hoofddraagconstructie, van uitstel of afstel flashover, backdraft en van schadebeperking.

Rookbeheersingssystemen (RBS) kunnen hier dus een grote bijdrage leveren. Te denken valt aan:
– Rook- en WarmteAfvoersystemen (RWA)
– Overdrukinstallaties
– Parkeergarageventilatiesystemen
– Tunnelventilatiesystemen
– Push-pullsystemen

Om er zeker van te zijn dat de RBS doelmatig en effectief is, is het noodzakelijk dat deskundigen/professionals zorg dragen voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud. BBN biedt daarom de volgende opleidingen aan:

Ontwerpdeskundige RBS
Installatie-/onderhoudsdeskundige RBS
Beoordelingsdeskundige RBS

Aangezien normen en uitgangspunten wijzigen biedt BBN ook een herhalingsopleiding voor degene die al eens voor het bovenstaande zijn opgeleid.

Door het volgen van voornoemde opleidingen doe je theoretische en praktische kennis op van het verschijnsel brand, Rookbeheersingssystemen in de breedste zin, beheer en onderhoud. De onderwerpen worden functiegericht behandeld en ondersteund met berekeningen en cases. Afhankelijk van de opleiding wordt in de breedte of de diepte onder andere ingegaan op:

– Bouwregelgeving (het Bouwbesluit 2012)
– Hoe komen normen tot stand
– RBS in relatie tot bouwregelgeving en regelgeving
– Doel en opbouw van rookbeheersingssystemen waarbij de systemen ook in relatie tot gebouwesthetica worden gezien
– Principewerking van rookbeheersingssystemen
– Ontwerp en realisatie rookbeheersingssystemen
– Ontwerp en realisatie overdruk- en mechanische installaties
– Ontwerp en realisatie parkeergarageventilatiesystemen
– Ontwerp en realisatie tunnelventilatiesystemen
– Interactie met andere systemen en certificering
– Kennis en inzicht in de diverse normen, zoals NPR 6095, NEN-EN 12101, NEN6093, NEN2535, NEN6098, NEN2443, etc.

 

 

Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken