Ontwerpdeskundige RBS Rook Beheersing Systemen

 

 

 

 

 

 

Het aantal miljoenenbranden is in de afgelopen jaren verdubbeld. Helaas kan worden vastgesteld dat dit bijna geen ‘nieuws’ meer is, maar intussen een bevestiging is van een jarenlange trend. Ook vallen er nog altijd slachtoffers en is het, ten gevolge van de vergrijzing van onze bevolking, niet realistisch te verwachten dat het aantal branden zal  dalen.

Rookbeheersingssystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het verkleinen van de schade en het voorkomen van slachtoffers.

Het begrip Rookbeheersingssysteem [RBS] is de verzamelnaam voor:

–  rook- en WarmteAfvoersystemen [RWA], natuurlijk of mechanisch.

–  overdrukinstallaties (in gebouwen, tunnels en crosspassages).

–  parkeergarageventilatiesystemen met het doel ‘zicht op brand’, Rook- en WarmteAfvoer  of beperking rookverspreiding.

–  tunnelventilatiesystemen met het doel ‘inzet brandweer’ en ontvluchting.

Door het afvoeren of weren van rook en warmte ontstaat minder snel gevaar voor gebruikers van het gebouw, voor de hulpverleners en voor het gebouw zelf.

Een RBS wordt onder andere ingezet ter ondersteuning van ontvluchting, brandweerinzet, bescherming van hoofddraagconstructies/gebouwen en schadebeperking. Niet alleen in bovengrondse gebouwen zoals industriegebouwen, ziekenhuizen, kantoren, winkels, winkelcentra, stations, stadions, scholen, hotels, woongebouwen en bijeenkomstgebouwen,  maar ook in ondergrondse gebouwen zoals tunnels, metrostations en parkeergarages.

Elke RBS is een maatpak voor het desbetreffende object met het bijbehorende doel (zoals ondersteuning ontvluchting, beperken schade, ondersteuning inzet brandweer) en vereist een grote kennis van het verschijnsel brand, de benodigde componenten (rookluiken, ventilatoren, schakelapparatuur, rookschermen, transmissiewegen, overdrukkleppen, etc.) alsmede het op de juiste wijze toepassen, beheren, certificeren en onderhouden van het geheel.

Belangrijk is de rol van de medewerker als onderdeel van het realiseren van een doelmatig en betrouwbaar rookbeheersingssysteem.

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van rookbeheersingsbedrijven, inspectie-instellingen, adviesbureaus en medewerkers van brandweer, die zich willen specialiseren op dit gebied.

Deze cursus bestaat uit 7 lesdagen, waarvan de laatste volledig gericht is op examentraining. De lesdagen bestaan uit 2 blokken van 3 uur en worden verzorgd door deskundige docenten met tientallen jaren ervaring en actief in deskundigenpanels en normcommissies.

Cursusdagen 2024

In het voorjaar 2024 wordt de cursus aangeboden op 27 maart, 4 april, 17 april, 24 april, 8 mei, 22 mei en 5 juni.  Het door Certoplan af te nemen vakexamen wordt gehouden op 13 juni 2024. Hiervoor moet u zichzelf aanmelden (www.certoplan.nl).

Cursuslocatie
Koninklijke Metaalunie te 3439 NJ  Nieuwegein op het adres Einsteinbaan 1.

Cursuskosten 2024
De kosten per deelnemer bedragen € 2.799,00 exclusief BTW.

Aanmelden: Klik hier

Let op: annuleren is niet mogelijk. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kan een andere persoon uw plaats innemen.

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van dit formulier verstrekt zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring onder het kopje ‘wie is bbn’ hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar de privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken