Masterclass NEN 6093:2022

De in juni 2022 gepubliceerde NEN 6093:2022 geeft de eisen en bepalingsmethoden voor ontwerp en uitvoering van rook- en warmteafvoersystemen (RWA-systemen).

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige norm zijn:

  • De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn volledig geïntegreerd.
  • Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria.
  • Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen.
  • Onderdelen die voorheen onvoldoende waren gedefinieerd, zijn nu beter beschreven, al dan niet verduidelijkt aan de hand van illustraties.
  • Fouten en/of tegenstrijdigheden zijn uit NEN 6093:1995 inclusief wijzigingsblad NEN 6093:1995/A1:2004 gehaald.
  • Het toepassingsgebied is verruimd, zoals bijvoorbeeld voor situaties met obstakels in de rookpluim of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van bijvoorbeeld een ‘open’ roosterplafond.
  • NPR 6095-1 is geïntegreerd in deze norm en op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee kan NPR 6095-1:2012 komen te vervallen voor wat betreft RWA-systemen.
  • Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.
  • Voor brand in RWA-ruimte wordt bij hogere brandvermogens (opslaghoogtes) gebruik gemaakt van een ander (realistischer) pluimmodel “Heskestad” i.p.v. “Thomas”.
  • Enkele projecteringseisen zijn herzien.

De eendaagse cursus wordt gegeven op 13 maart 2024 in het gebouw van Koninklijke Metaalunie aan de Einsteinbaan 1, Nieuwegein .

De kosten bedragen per deelnemer € 370,– exclusief BTW.

Annuleren is niet mogelijk. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kan een andere persoon uw plaats innemen. De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Aanmelden? Klik hier

Op verzoek verzorgt BBN in-company-trainingen. Neem voor meer informatie hierover contact op met BBN via info@bbn.nu.

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken