Applicatie brandwerende doorvoeringen en voegen

 

Doel

Bijdragen aan brandveiliger gebouwen. Zoveel mogelijk voorkomen/beperken van brand risico’s voor personen, bezit, cultureel erfgoed, milieu.

Middel

Bijdragen aan juiste montage van brandwerende doorvoeringen en voegen. Dat met nadruk op het belang van de monteur die hierbij zijn professionaliteit bij iedere montage van doorvoeringen en voegen laat zien.

Doelgroep

  • Monteurs van brandwerende doorvoeringen en voegen
  • Leidinggevenden aan monteurs

Cursusdagen 2022: 16 februari, 20 april, 21 september en 23 november.

In overleg is het mogelijk een training ‘in house’ te verzorgen.

Cursuslocatie

Koninklijke Metaalunie te 3439 NJ  Nieuwegein op het adres Einsteinbaan 1.

Cursuskosten

De kosten bedragen € 330,–per deelnemer exclusief BTW inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal.

Aanmelden: klik hier

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van dit formulier verstrekt zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring onder het kopje ‘wie is bbn’ hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar de privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

Beoordeling/vervolg

Deelnemers kunnen zich na een praktijktraining door de fabrikant of fabrikanten van de producten, waarmee ze willen gaan werken, eventueel verder laten certificeren.

Om echt aan het werk te kunnen moet de opleiding van de fabrikant van het gebruikte product zijn gevolgd. Hiervoor kun je direct contact opnemen met de fabrikant.
Als u deel wilt nemen aan het MEB-examen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier van deze training, klik hier! Het MEB rekent voor de examinering € 75,00 inclusief BTW voor het volledige examen Voor nadere informatie over Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid  klik hier!

Inhoud en programma van de dag

Tijd  Wat  
9.00-9.45  Urgentie; het gaat om veiligheid. Monteur expert brandveiligheid is een vak om trots op te zijn.
9.45-10.30  Brand; branddriehoek, flash over en normatief brandverloop
10.30-11.00 Pauze
11.00-12.00 Wet en regelgeving; Bouwbesluit, WBDBO, REI, brandklasse en brandwerendheid
12.00-13.00 Pauze
13.00-13.45 Productkennis (generiek) van de af te dichten doorvoeren; de wand het beugelen, de doorvoering/voeg
13.45-14.30 Bouwtekeningen, basiskennis van het lezen van tekeningen
14.30-14.45 Logboek
14.45-15.30 Bewust Bekwaam; deugdelijke opdracht en afwijkingen melden aan leidinggevende dan wel in geval van zzp er; de opdrachtgever
15.30-16.15 Vooruitblik examen; Check vragen met Mentimeter
16.15-16.30 Afsluiting Theoretisch deel.

Voor het praktijk deel dienen fabrikant/product specifieke trainingen gevolgd te worden.

 

 

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken