Wat kan geleerd worden van de Grenfell Tower Inquiry?

Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) Advies naar aanleiding van het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’
Naar aanleiding van de brand op 14 juni 2017 in de Grenfell Tower in Londen is op 30 oktober 2019 het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ gepubliceerd.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) gevraagd om aan te geven hoe de Engelse bevindingen zich verhouden tot de Nederlandse regelgeving en of er aanleiding is tot acties in Nederland. De ATGB is gevraagd om de eigen ervaringen uit de Nederlandse bouwpraktijk in het antwoord te betrekken.

Het gehele advies is te downloaden van deze site van de rijksoverheid:https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/rapporten/2020/03/30/advies-naar-aanleiding-van-het-grenfell-tower-inquiry-phase-1-report

Net als de rijksoverheid gaan BBN en haar leden en waarschijnlijk vele anderen, zich verdiepen in dit advies. Het is op dit moment nog te vroeg om hier een reactie op te geven behalve dan dat het een goede zaak is dat we met elkaar blijven werken betere bouwkundige brandveiligheid.

 

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken