VNG roept op tot wijziging besluit over Wet op de kwaliteitsborging

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verzoekt de Eerste en Tweede Kamer de minister te manen het besluit over de Wet op de kwaliteitsborging te wijzigen, voordat het naar de Raad van State gaat. VNG stelt dat in het ontwerpbesluit rol voor het bevoegd gezag onuitvoerbaar is. De brief stuurt de VNG mede namens de leden, de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), de veiligheidsregio’s verzameld in Brandweer NL en de gezamenlijke omgevingsdiensten Nederland verenigd in Omgevingsdienst Nederland.

Er ontbreekt bijvoorbeeld een heldere afbakening van bouwwerken onder gevolgklasse 1′. VNG stelt dat:De gebruiksfunctie in artikel 1.43 onder lid 2 d kent geen beperking op oppervlakte en geen
beperking op maximale hoogte. Dit zorgt ervoor dat er bouwwerken mogelijk zijn waarvan het risico en de mogelijke gevolgen niet beperkt zijn zoals beoogd met gevolgklasse 1. Onder de huidige
concepttekst van het BBL is bouwen van grote brandcompartimenten mogelijk met gebruikmaking van de NEN6060 en NEN6079. Deze normen zorgen voor het mogelijk maken van grote
compartimenten met grote risico’s en gevolgen.

Het volledige persbericht en de brief van VNG is te vinden bij deze link VNG inbreng voorhang Besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken