Toon het maar aan

Column van Joric Witlox: “ChatJoric”

BBN werd door Peutz uitgenodigd om op de officiële opening van het nieuwe testlaboratorium op 2 juni jl. een presentatie te geven. Tijdens een overleg in het bestuur werd besloten dat ik het zou hebben over de wijze waarop je kunt bewijzen dat je producten voldoen aan de eisen. Een testrapport dus. In deze column vertel ik waarom we dat als BBN wilden en voor degenen die niet in Haps aanwezig waren wat de presentatie inhield.

De missie van BBN is ‘borging van wettelijke eisen’. Om te borgen heb je onder andere documenten nodig die onomstotelijk aantonen dat een product of constructie daadwerkelijk aan de eisen voldoet. Moet een product of constructie dus bijvoorbeeld aan EW (vlamdichtheid en straling) of aan EI (vlamdichtheid en thermische isolatie) voldoen? In de voorbereiding voor de presentatie kwamen we al snel met een titel: ‘Toon het maar aan’.

Aantonen doe je door je product of constructie te testen bij EGOLF geaccrediteerde testinstituten zoals Peutz of Efectis. Als je dan een test laat uitvoeren die voor jouw product of constructie geldt dan komt daar een resultaat uit. Je kunt dat dan lezen in het testrapport of ‘classificatierapport’. Dit rapport kan bestaan uit een direct toepassingsgebied (DIAP: Direct Field of Application) en/of een uitgebreid toepassingsgebied (EXAP: Extended field of Application). Het verschil? Een DIAP is een testresultaat zoals het is getest. Bijvoorbeeld een doorvoering van een PVC-leiding met een diameter van 110 mm door een boorgat van 125 mm in een steenachtige muur. Sommige NEN-EN normen geven ook de mogelijkheid om afhankelijk van je resultaat, als daar voldoende ‘overwaarde’ gehaald is (lees: extra tijd), grotere afmetingen aan te bieden. Nog een tip van BBN: als je een classificatierapport leest, kijk dan vooral niet alleen naar de conclusie over de brandwerendheid of brandklasse maar daarna ook naar het kopje ‘toepassingsgebied’. Daar staat vaak onder welke voorwaarden een resultaat behaald wordt. Als de werking van een product of constructie aangetoond kan worden door een DIAP of EXAP (lees het toepassingsgebied!) dan kun je vaststellen of het aan de eisen voldoet.

Wat nu als er sprake is van een situatie die niet 1 op 1 aangetoond kan worden door een DIAP of EXAP? We komen dan in de ‘twilight zone’, waarbij sommigen zullen zeggen “ik denk dat het wel kan” en anderen “het kan niet”. Wie heeft er nu gelijk? Ga vooral niet zelf knutselen met (delen van) rapporten, maar vraag eerst aan de producent/leverancier of hij het kan onderbouwen. Je zult overigens merken dat steeds minder producenten/leveranciers zomaar een verklaring zullen afgeven waarmee je verder kunt. Ze doen dat alleen als ze daadwerkelijk voor jou onbekende DIAP’s of EXAP’s hebben die voldoende bewijs leveren.

En wat nu als de producent/leverancier het niet kan of wil aantonen? In dat geval rest je slechts één noodzakelijke actie: vraag om een ‘expert judgement’ of ‘deskundigenoordeel’. Wie kan en mag dat? Waaraan moet zo’n oordeel voldoen? BBN zal de komende tijd inventariseren welke richtlijnen er zijn, zoals die van onder andere EGOLF, Peutz, Efectis en PFPF. Maar BBN zal je straks kunnen helpen met het beste van alle werelden zodat je, als er voldoende bewijs is, kunt aantonen dat je oplossing aan de eisen voldoet. Ik denk dat dat wel kan. Het moet.

 

(BrandVeilig.com Magazine | uitgave 04 – december 2023)

 

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken