Toelichting op de wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Tijdens het VNG-webinar van 9 april 2020 hebben Esther van Kooten Niekerk, Wico Ankersmit en Hajé van Egmond een toelichting gegeven op Wet kwaliteitsborging. In een sessie van 5 kwartier kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. De opzet van de wet op hoofdlijnen; privaatrecht en publiekrecht
  2. De verschillende contactmomenten tussen indiener / kwaliteitsborger en gemeente
  3. De wijze waarop met de bouwmelding en de gereedmelding kan worden omgegaan
  4. De noodzaak om te starten met proefprojecten

Het seminar kan worden teruggekeken via onderstaande link. Bij aanmelden wordt gevraagd naar uw emailadres, naam en functie. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor een analyse over wie het webinar hebben bekeken.

https://www.bwtinfo.nl/nieuws/2020/4/vng-webinar-kwaliteitsborgin-voor-het-bouwen

 

 

 

https://www.bwtinfo.nl/nieuws/2020/4/vng-webinar-kwaliteitsborgin-voor-het-bouwen

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken