Sjaak Anema UMC Utrecht in gesprek met BBN

‘Dat zijn de drie pijlers van brandveiligheid en sterker nog van integrale veiligheid’ is de opmerking als Sjaak in gesprek met BBN wordt gevraagd om te reageren op de drie BBN strategische Thema’s;

  1. Kwaliteit uitvoering conform eisen regelgeving
  2. Veiligheid gebruikers en hulpdiensten
  3. Continuïteit bedrijfsactiviteiten

Sjaak is Senior Adviseur brandveiligheid en brandweer bij het UMC en ging op 2 maart in gesprek met BBN (Leo Oosterveen) .

Wet en regelgeving vanuit onder meer het Bouwbesluit en vergunningen geven slechts de minimale eis (ondergrens) bij het kiezen van het brandveiligheidsniveau. Neem bijvoorbeeld Operatie Kamers (OK’s) die zijn in het UMCU Utrecht vanuit een risicoanalyse en vanuit functionele eisen op een hoger (brand)veiligheidsniveau dan vereist gebouwd en verbouwd. Als meerdere OK’s in een OK blok zouden uitvallen door een calamiteit, bijvoorbeeld brand, zou dat betekenen (door toegepaste minimale eisen vanuit het Bouwbesluit) dat gedurende langere tijd geen operaties meer kunnen plaatsvinden in dat blok. Dat zou nadelig zijn voor de patiëntveiligheid en de continuïteit van de nodige operaties verstoren. Vandaar dat OK’s in het UMC Utrecht op een hoger brandveiligheidsniveau zijn uitgevoerd.  Natuurlijk moet de kwaliteit van de uitvoering van een bouwproject op zijn minst conform de eisen van de huidige wet en regelgeving zijn. Het UMC Utrecht heeft sinds 2018 ontwerpkaders brandveiligheid voor nieuw en verbouwprojecten ontwikkeld.  Naast de huidige wet en regelgeving moet de ontwerper en adviseur bij verbouw en nieuwbouwprojecten deze ontwerpkaders brandveiligheid meewegen.

Brandveiligheid is in het UMC  een wezenlijk onderdeel binnen het integraal veiligheidsdomein evenals sociale veiligheid en security. Het adagium hierbij is: “van regelgericht naar risico gestuurd denken, werken en uitvoeren”. Deze boodschap wordt UMC breed uitgedragen en brandveiligheid is hier een mooi praktijkvoorbeeld van. De bedrijfsbrandweer controleert en handhaaft frequent op brandveiligheid in het ziekenhuis. Daarnaast ondersteunt het cluster Veilige Werkomgeving UMCU breed divisies en afdelingen in het vaststellen van risico’s (risico-inventarisaties) en het bepalen van de impact (dat wat wij niet kunnen) Een voorbeeld van risico gestuurd denken in Security is toegangscontrole, waarbij het in sommige gevallen deuren niet geopend mogen worden zoals bijvoorbeeld bij gesloten afdelingen.  Er wordt er in die gevallen extra veel aandacht besteed aan het goed inrichten van procedures voor ontruiming door de bedrijfsbrandweer. Training op inzicht in brandveiligheid (waarom een zelfsluitende brandwerende deur) en de techniek van ontruimen van de afdeling door verpleegkundig personeel hoort daar ook bij.

Incidenten kunnen een risico voor patiënten en medewerkers opleveren en kunnen de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis verstoren. Daarom ook bij alles de boodschap; we letten er goed op en proberen als er iets gebeurt zoals een brand of ongeval het zo adequaat en snel mogelijk op te lossen of te stabiliseren hierbij geholpen door de bedrijfsbrandweer en de beveiliging. Samen werken we blijvend aan veiligheid in het ziekenhuis.

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken