Save The Date : 8 november 2023

Borging brandveiligheid gevels

Reserveer vast in uw agenda: het NEN BBN seminar op donderdag 8 november 2023 Einsteinbaan 1, Nieuwegein. Titel van het seminar brandveiligheid gevels is: Hoe werken we samen aan de borging en verbetering?

Het complete programma wordt nog bekend gemaakt. Hierbij alvast een vooraankondiging van een van de sprekers; Rudolf van Mierlo. Zijn presentatie heeft de titel: Hoe gaan we de brandveiligheid van de gevel verbeteren en beter vaststellen? Zijn presentatie gaat in op de ontwikkeling van de normen, eisen, test- en borgingsmethoden voor brandveiligheid van gevels. Er is speciaal aandacht voor de ontwikkeling van de NPR 6999 voor geveltesten, de aanpassing van de gevelonderdelen in NEN 6068 en het nut en de noodzaak van de gewijzigde eisen aan de brandveiligheid van gevels in het Bbl

 

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken