Publicatie NEN 6075:2020 bepaling weerstand rookdoorgang tussen ruimten

De nationale norm NEN 6075:2020 is gepubliceerd geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang (WRD) tussen ruimten. Deze herziene versie bevat, net als de versie uit 2012, twee opties voor de bepaling van de WRD: in minuten, gebaseerd op het criterium vlamdichtheid (E) van de brandwerendheid, en in de klassen Ra of R200, gebaseerd op lekkage.
De eerste methode, gebaseerd op vlamdichtheid van de brandwerendheid, is nu nog de gangbare methode. De lekkagemethode is de beoogde methode om voor nieuwbouw te worden aangewezen vanuit de wetgeving. De herziening van NEN 6075, ten behoeve van het in lijn brengen van de norm met de nieuwe eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), heeft naar verwachting weinig tot geen aanvullende lastenverzwaringen tot gevolg. De exacte omvang van de eventuele lastenverzwaring zal door middel van aanvullend onderzoek bepaald kunnen worden.

De belangrijkste wijzigingen in de herziene norm betreffen allemaal de lekkagemethode:

  • In de lekkagemethode is niet de prestatie van afzonderlijke constructieonderdelen bepalend, maar die van de scheidingen waarin de constructieonderdelen zijn opgenomen;Tevens is aan de lekkagemethode een eenvoudige vuistregel toegevoegd voor de bepaling van de lekkage, zodat minder testen en berekeningen nodig zijn;
  • De lekkagemethode twee opties: één optie komt op hoofdlijnen overeen met de 2012-lekkagebepaling. De tweede nieuwe uitgebreide optie houdt ook rekening met rookwerendheden in serie en parallelle rookverspreidingstrajecten;
  • De mogelijkheid om rookverspreiding door een ventilatiesysteem te voorkomen door een 20 minuten gewaarborgde mechanische afvoer is alleen nog beschikbaar in de uitgebreide optie van de lekkage-methode;
  • Tenslotte blijft de rookdoorlatendheid van constructieonderdelen uitgedrukt in de klassen Sa en S200. De rookwerendheid van scheidingen en de weerstand tegen rookdoorgang zal echter worden uitgedrukt in de klassen Ra en R200.

De BBN themadag op 18 juni gaat hier ook op in https://www.bbn.nu/nieuws/rookbeheersing-essentieel-voor-veiligheid/

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken