Geen komkommertiijd

Column van Joric Witlox: “ChatJoric”

(BrandVeilig.com Magazine | uitgave 03 – september 2023)

 

Vaak is het nieuws tijdens de vakantiemaanden minder interessant, tenzij
je kikt op berichtjes over weggelopen hondjes die herenigd worden met hun
baasjes. Maar dit jaar is dat zeker niet het geval. Laat ik mij beperken tot enkele
opvallende berichten voor onze branche.

Tijdens het 15e International Congress Fire Safety & Science sprak Jim
Davies van de London Fire Brigade over de ‘Wildfire’ die Londen een jaar geleden
in haar greep had. Het is mij destijds ontgaan, maar die dag – met temperaturen
boven de 40 oC – zag je door heel Londen vanaf zonsopkomst van oost
naar west brandjes ontstaan in parkjes en groenstroken. Het resulteerde erin dat
de brandweer op een gegeven moment geen materieel meer beschikbaar had
en dus ook geen regie meer had. Dit jaar zien we soortgelijke gebeurtenissen als
gevolg van de verzengende hitte in Zuid-Europa, waardoor ze bijvoorbeeld in
Griekenland achter de feiten aan lopen. Hoe zouden Londen, Griekenland en andere
Zuid-Europese landen hun beleid en resources moeten aanpassen? En wat
betekent dit voor ons?

Ook politiek Den Haag liet tijdens het reces van zich horen. De Eerste Kamer
heeft aanvankelijk de koppeling van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) met de
Omgevingswet verbroken. Dit betekent dat wanneer de Omgevingswet per 1 januari
2024 ingaat, er nog geen sprake is van ingang van de Wkb. Of dit een uitstel
is dat tot afstel leidt, is maar zeer de vraag. Mogelijk gaat de Wkb in zijn huidige
vorm gewoon door, mogelijk komen er nog aanpassingen, mogelijk gaat hij
helemaal niet door. Het besluit van de Eerste Kamer is door minister Hugo de
Jonge naast zich neergelegd. Of daarmee de kous af is, is maar zeer de vraag.
Afhankelijk van de degene aan wie je het vraagt en zijn/haar betrokkenheid/belang
bij de Wkb hoor je zeer uiteenlopende reacties. Die variëren van “Het gaat
gewoon door” tot “Het wordt zeker uitgesteld”. In september komt de Eerste Kamer
weer bijeen en zullen we het wel horen.

Op 13 juli publiceerde de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het
rapport over de brand aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam. Een brand
waarop de media snel wilde reageren. Persoonlijk ben ik ook enkele malen door
media gebeld, waarbij ik mij verbaasde over de felheid waarmee ze probeerden
om mij woorden in de mond te leggen. Het rapport lezende, valt mij op dat er
vooral gekeken is naar de wijze waarop de brandweer haar werk heeft gedaan
en in hoeverre het gebouw aan de wettelijke eisen voldoet. Ik kan mij dat goed
voorstellen en wat dat betreft niets dan lof over de snelheid waarmee het onderzoeksteam
het rapport heeft aangeboden. Jammer is dat er over de oorzaak,
noch over de wijze waarop de brand zich naar het dak heeft kunnen verplaatsen
veel duidelijkheid kan worden gegeven.

De brand op de vrachtschip Fremantle Highway met daarop 3.783 auto’s
– waarvan 498 elektrische – is ook een interessante casus voor onze branche.
Gecontroleerd laten uitbranden krijgt een nieuwe dimensie. Het plaatsen van EV’s
bij de uitgang van het schip heeft hier in ieder geval weinig zin. Maar wat dan
wel?

Je ziet het, er is deze maanden zeker geen sprake van komkommertijd.
En ook BBN gaat gewoon door om ervoor te zorgen dat de regels worden
gehandhaafd en waar mogelijk worden verbeterd en verduidelijkt.

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken