Normontwerp NEN 6093; RWA systemen beschikbaar

Het nieuwe normontwerp van de NEN 6093 is beschikbaar. Deze norm omvat een (statisch) rekenmodel, ontwerprichtlijnen en uitvoeringsrichtlijnen voor de aanleg van rook- en warmteafvoersystemen (RWA-systemen) in bouwwerken. Tot 1 september kan er commentaar worden gegeven op dit ontwerp. Het normontwerp is te vinden op Arbeid & Veiligheid | NEN

BBN en de BBN productwerkgroep Rook Beheersing Systemen hebben de afgelopen twee jaar veel kennis en inspanning geleverd en extra onderzoek laten uitvoeren zodat dit normontwerp gemaakt kon worden met in een NEN werkgroep samen met Brandweer, inspectie-instellingen en adviesbureau’s. Het staat nu een ieder vrij om van het ontwerp kennis te nemen en eventueel commentaar in te dienen via de site van het NEN.

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken