NEN Studiedag Brandveiligheid gevels op 7 en 20 maart 2019

Op donderdag 7 maart en woensdag 20 maart wordt vanuit de NEN werkgroep 351007019 ‘Gevels’ de studiedag ‘Brandveiligheid gevels’ georganiseerd. De werkgroep vindt het van belang dat gemeenten en bij hogere gebouwen betrokken verantwoordelijkheden, zoals gebouweigenaar, huurder en beheerder, kennis nemen van de achtergronden van brandveilige gevels én de praktische uitvoering en controle daarvan. Voorzitter van de werkgroep gevels Kees Both hierover: “De oproep van de minister aan gemeenten en gebouweigenaren maakt deze NEN studiedag noodzakelijk. Alle betrokkenen dienen over de juiste kennis te beschikken om aan deze vraag te voldoen. Daarom heeft de werkgroep gemeend de kennis hierover aanwezig is zo breed mogelijk beschikbaar te maken.”

De achtergrond is dat minister Ollengren van Binnenlandse Zaken op 30 november 2018 alle gemeenten in een brief heeft opgeroepen heeft de meest risicovolle gebouwen te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en, indien noodzakelijk, maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen. Voor de inventarisatie is een protocol opgezet en een tool/vragenlijst ontwikkeld waarmee een globale risico-inschatting kan worden gemaakt.

De NEN studiedag gevels beoogt kennisoverdracht over regelgeving, producten en de manier waarop producten getest worden duidelijker te maken. Bouwregelgeving rondom gevels, wanneer is een gevel ‘brandveilig’, uitleg over de BZK-risicotool ‘Brandveiligheid Gevels’,  ervaringen met de Rotterdamse risicotool, cases uit de praktijk, ontwerp en bestek: van gebouw- naar producteisen, uitvoering: essentiële controlepunten.

Voor wie?
Bouw- en Woningtoezicht, gebouweigenaren, beheerders, huurders, risicobeheersingsmedewerkers van de veiligheidsregio’s, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen.

Waar, wanneer?
De dag wordt tweemaal gehouden, te weten op donderdag 7 maart en woensdag 2 maart 2019 in het gebouw van de Kon. Metaalunie te (Einsteinbaan 1) Nieuwegein.

De organisatie van deze studiedag gevels wordt opgepakt vanuit de werkgroep gevels waarbij NEN, Brandveilig Bouwen Nederland (BBN), Bouwen met Staal, VMRG, DGMR en het Expertisecentrum Regelgeving Bouw een aanjagende rol spelen.

Kosten en inschrijven
€195,00 per persoon.
Inschrijven kan via www.nen.nl.

Voor meer informatie over de studiedag kunt u contact opnemen met Leo Oosterveen, www.bbn.nu, oosterveen@bbn.nu of Marc Mergeay, NEN, bi@nen.nl

 

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken