NEN 6068:2020 nl gedeeltelijk herzien en gepubliceerd op 24 augustus 2020

De NEN 6068:2020 nl voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gewijzigd en gepubliceerd. De norm is gedeeltelijk herzien en bevat daarnaast een nieuwe informatieve bijlage F met praktische handreikingen en toelichtingen. BBN Brandveilig Bouwen Nederland heeft in de werkgroep voor deze norm en via de normcommissie brandveiligheid van bouwwerken haar kennis aangedragen om tot een zo goed mogelijke consensus hierover te komen. De volgende zaken zijn ondermeer gewijzigd:
• De verwijzingen voor brandwerendheid van gesloten geveldelen en openingen zijn aangepast aan de meest recente versie van NEN 6069+A1+C1:2019.
• De vlamvormen voor hellende en niet-hellende gevels zijn beter op elkaar afgestemd.
• De vlamvorm voor gevelopeningen met een balkon is uniform gemaakt voor balkons en overstekken met een diepte vanaf 20 cm.
• De formule voor de afkoeling aan de wanden van de brandruimte is aangepast aan de mogelijkheid om sterk hellende gevels te modelleren.
• De voorwaarde dat een balkon aan weerszijden van een gevelopening uit moet steken om brandoverslag te voorkomen, is vervallen.
• De formule voor de berekening van een brandruimte over meerdere verdiepingen is vereenvoudigd en verbeterd.
• De formulering voor de vlam uit een dak opening bij industriefuncties is voor naast elkaar gelegen brandruimten of compartimenten aangepast aan de huidige werkwijze die in de praktijk wordt gehanteerd.
• De norm is aangepast in lijn met het nog te bekrachtigen Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) om voor nieuw te bouwen gebouwen te eisen dat ten minste de helft van de eventueel benodigde brandwerendheid van gevels ‘op eigen terrein’ wordt gerealiseerd (‘van binnen naar buiten’).

Deze  norm maakt deel uit van het pakket normen voor de brandveiligheid van gebouwen. Dit pakket valt in twee delen uiteen: normen voor installaties en normen voor bepalingsmethoden van de eigenschappen van onderdelen van gebouwen, waaronder NEN 6068. De norm is met name van belang voor architecten, ontwerpers, ingenieur- en adviesbureau’s. In de komende editie van de essentiële bouwkundige controlepunten die op 26 november wordt gepubliceerd wordt in de relevante gedeelten ook  toegelicht over en verwezen naar de NEN 6068.

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken