Missie en brandwonden

Column van Joric Witlox: “Chatjoric”

Voor bedrijven en verenigingen is het vaak een hele klus om de missie vast te stellen. In mijn ogen moet een goede missie compact zijn en eenduidig duidelijk maken waarom de wereld baat heeft bij jouw bestaan.

De door mij zeer gewaardeerde vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) heeft lange tijd als missie gehad: ‘een hogere mate van brandveiligheid’. Nederland en de BBN-leden vonden dat prima, totdat steeds duidelijker werd dat de missie eigenlijk onduidelijk was. Wat ís een hogere mate van brandveiligheid? Hoger dan wat? Gevolg hiervan was dat de visie en veel acties van BBN niet getoetst konden worden op de missie. Er was sprake van arbitraire grenzen; de een wil meer, de ander minder.

Na veel vijven en zessen is BBN 2 jaar geleden met een nieuwe missie gekomen: ‘borging van wettelijke eisen’. Waarom? Omdat hier sprake is van een duidelijk kader (Bbl) én omdat ons duidelijk is dat als we hier in Nederland aan zouden voldoen in nieuwbouw zowel als in bestaande bouw er sprake zal zijn van een substantiële kwaliteitsverbetering. Tevreden betrad BBN de nieuwe wereld waarin veel duidelijk werd. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van producten aantoonbaar goed is, ze op een vakkundige manier worden geplaatst/geïnstalleerd, dat ze onderhouden worden, en dat wetgeving/ normering daar ondersteunend in kan zijn.

We hebben sindsdien goede stappen gezet in kennis(deling), deskundigheid verbeteren en ervaring waarderen. Maar het werd ook duidelijk dat het eigenlijk een beperking is van hetgeen in onze ogen écht goed zou zijn. We moeten er met zijn allen niet alleen voor zorgen dat we voldoen aan de eisen en daarmee kunnen zeggen dat er een redelijke kans is dat iedereen veilig een gebouw kan verlaten en het pand van de buren niet ook in de fik vliegen. Het is ook belangrijk om bij te dragen aan schadebeperking, continuïteit, minimaliseren van milieuschade en behoud van cultureel erfgoed.

De discussie over de mogelijke aanpassing van de missie is enorm interessant. Ieder woord wordt gewogen, hoe kun je in één zin duidelijk maken dat je al het goede met Nederland voorhebt en daar ook naar handelt?

Mijn bezoek aan het VBE-congres in maart maakte echter duidelijk waar het ons allemaal écht om moet gaan. Ik sprak daar een medewerkster van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Deze stichting – en vooral haar doel – gaat ons allen aan en verdient ieders steun. Toch? Hun missie? ‘Brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.’ Daarnaast werkt de stichting aan drie ambities:

  • In Nederland woon, werk en leef je veilig, met minimaal risico op brand(wonden)letsel.
  • De Nederlandse (brandwonden)zorg levert uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.
  • De nazorg aan brandwondenpatiënten is gericht op een goede re-integratie tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.

Met als motto: Steun de strijd tegen littekens!

Goed beschouwt, past dit alles precies in één van de twee doelstellingen van het Bbl: veilig vluchten. Een missie terug naar de basis dus. Of toch een nog hoger doel nastreven? Wat mij betreft: draag bij aan echte brandveiligheid en als je wat geld kunt missen ga dan naar: brandwondenstichting.nl

(BrandVeilig.com Magazine | uitgave 02 – juni 2024)

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken