Lancering nieuwe editie Essentiele Controlepunten Brandveiligheid

 

 

Door de overhandiging van het eerste exemplaar aan Marcel Koene van Brandweer Nederland is de 2024 versie en de 16e druk van de Essentiele Controlepunten Brandveiligheid gelanceerd. De uitgave bevat een toelichting op de hoofdzaken van brandveiligheid met steeds handige controlelijsten.

Deze editie zijn vooral aanpassingen en actualiseringen gedaan in de hoofdstukken over brandkleppen, voetgangersdeuren, Industriële deuren & textiele rolschermen en gevelpuien, vliesgevels en glasdaken. Daarmee zijn 4 van de 12 hoofdstukken fors gewijzigd. Daarnaast zijn er nog kleine wijzigingen in andere hoofdstukken. Grote dank is verschuldigd aan het multidisciplinaire projectteam dat deze editie weer mogelijk heeft gemaakt en alweer vooruitblikt op punten voor de volgende editie. Klik hier om de Essentiele Controlepunten te downloaden, dat kan in zijn geheel of per hoofdstuk.

Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland brengen deze uitgave sinds 2006 uit om hiermee bij te dragen aan brandveiliger worden.

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken