Joric Witlox herbenoemd als voorzitter BBN

Tijdens de Algemene ledenvergadering van BBN is Joric Witlox unaniem voor de tweede keer als voorzitter herkozen. Witlox gaf tijdens de ALV aan dat hij de komende termijn van drie jaar graag wil benutten om samen met de leden uit te dragen dat brandveiligheid meer is dan voldoen aan de besluiten van het Bouwbesluit 2012. “Ik voel mij hierin extra gesterkt door de VBE die net als BBN o.a. aan heeft gegeven dat de markt zich meer moet afvragen of men er alleen voor wil zorgen dat bewoners, medewerkers, bezoekers en hulpdiensten een gebouw bij brand veilig moeten kunnen verlaten”, aldus Witlox. BBN wil duidelijk maken dat andere zaken als bijvoorbeeld bedrijfscontinuïteit, risicobeheersing of beperking van milieuschade ook een belangrijke rol moeten spelen. Gebouweigenaren denken vaak helaas ten onrechte dat voldoen aan de wetgeving betekent dat deze zaken ook geregeld zijn.

Benieuwd naar het volledige persbericht? Zie Persbericht BBN herbenoemd Joric Witlox

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken