Hoe reageert uw constructie op brand?

Is er voldoende tijd voor de aanwezigen om te vluchten? Is de veiligheid van de reddingsploegen in acht genomen?

De EBC Essentiele Bouwkundige Controlepunten (zie www.bbn.nu) meldt op pagina 11 het volgende: Brandwerendheid constructies; De brandwerendheid van draagconstructies is een van de meest essentiële eisen in zowel de Europese als Nederlandse bouwregelgeving. Ieder bouwwerk moet zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat bij het uitbreken van brand:
a. het draagvermogen van de constructie gedurende een bepaalde tijd behouden blijft;
b. het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook binnen het bouwwerk zelf beperkt blijven;
c. de uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken beperkt blijft;
d. de bewoners het bouwwerk kunnen verlaten of anderszins in veiligheid kunnen worden gebracht;
e. de veiligheid van reddingsploegen in acht wordt genomen.

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken