Essentiële bouwkundige controlepunten 2017-2018 gepresenteerd

Nieuwegein, 23 november 2017

Tijdens de studiedag ‘brandveilig transformeren’ van de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is de nieuwste uitgave ‘De essentiële bouwkundige controlepunten’ 2017/2018 gepresenteerd. De uitgave helpt bij het controleren van de brandveiligheid van gebouwen en is bestemd voor iedereen die belang heeft bij een brandveilig gebouw zoals gebouweigenaren, gebruikers, huurders, architecten, adviseurs, risico beheersingsmedewerkers, Bouw & Woningtoezicht en toeleveranciers, verzekeraars en makelaars.

‘Essentiële bouwkundige controlepunten’ is een uitgave van Brandveilig Bouwen Nederland en is samen met Brandweer Nederland, Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland gemaakt. De alweer twaalfde editie is door Marcel Koene, namens het projectteam van de uitgave, uitgereikt aan Eugène van Mierlo van Brandweer Nederland, Joric Witlox, voorzitter BBN en dagvoorzitter Martina Smit. Zij is advocaat verzekeringsrecht. Zij vraagt zich vanuit maatschappelijk perspectief af of, nu BBN sinds 25 jaar de stakeholders attendeert op en doordringt van essentiële bouwkundige controlepunten, we eigenlijk niet zouden moeten spreken over ‘vanzelfsprekende bouwkundige controlepunten’. “Zodat je als bezoeker en gebruiker van een pand er op mag vertrouwen dat deze punten gecontroleerd zijn”, aldus Smit.

De uitgave ‘Essentiele Bouwkundige Controlepunten 2017/2018’ kent een aantal wijzigingen ten opzichte van de vorige uitgave. Zo is er meer aandacht voor controlepunten bestaande bouw, is er een uitgebreid hoofdstuk toegevoegd over Rook Warmte Afvoer en een nieuw stuk over horizontaal geplaatste daklichten.

De nieuwe editie is te downloaden via de website. Papieren exemplaren zijn te verkrijgen via het secretariaat (info@bbn.nu).

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken