Een brandveilige gevel

De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan alle gemeenten gevraagd de brandveiligheid van gevels te inventariseren.
Schrijf in voor de workshop van Brandveilig Bouwen Nederland hierover op 22 november. In de BBN workshop komt o.a. aan de orde; Wat zijn de risico’s van brandoverslag en branddoorslag via een geventileerde gevel? Wat zijn de minimale eisen en wat is wenselijk?
Duidelijkheid is geboden op welke manieren branduitbreiding via de buitenschil kan worden voorkomen. Verder worden de risico’s en gevolgen voor vluchtende personen en het optreden van de brandweer beschouwd.
De BBN werkgroep Platen, blokken, isolatiemateriaal en bescherming constructies geeft hier tijdens de BBN studiedag “Veilig Vluchten” een workshop over.
Alle betrokkenen van gebouweigenaar en beheerder, huurder tot bouw- en woningtoezicht, aannemer, architect en brandweer hebben hier de kans kennis op te doen en ervaringen te bespreken.
BBN is eveneens aanwezig op het VBWTN congres voor nadere toelichting en gesprekken!
Voor meer informatie over de studiedag en inschrijven, zie: https://www.bbn.nu/bbn-studiedag/programma/

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken