De gevel en controlepunten

Zeker nu de Minister van Binnenlandse zaken aan alle gemeenten gevraagd heeft om te inventariseren welke gevels in hun gebied grote brandrisico’s hebben, is het de brandveiligheid van de gevel dat midden in de actualiteit staat. Afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek naar de Grenfell Tower worden door het Ministerie en gemeenten waarschijnlijk regelgevings- en handhavingsmaatregelen genomen.

Vanuit de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar voor de veiligheid van de mensen in zijn/haar pand is het dus zaak te weten waar jouw gebouwen staan als het gaat om brandveiligheid van de gevel. Vanuit de punten in de essentiële bouwkundige controlepunten wordt hier voor wat de gevel betreft dieper op in gegaan.

Als voorbereiding/opwarming van de presentatie tijdens de BBN Studiedag kan al gekeken worden naar bijgaand filmpje van BBN. Met dit filmpje wordt een aantal aandachtspunten voor de brandveiligheid van de gevel geschetst. Uitgebreider komt dat aan de orde in de Essentiële bouwkundige controlepunten, op de BBN Studiedag en bij de trainingen van BBN, zie https://www.bbn.nu

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken