Brandveiliger gebouwen door Rookbeheersingsinstallaties

Waarom zijn Rookbeheersingsinstallaties van belang?

De meeste slachtoffers bij een brand in een gebouw, vallen ten gevolge van de rook. Door het gebouw te voorzien van een rookbeheersingsinstallatie, welke is afgestemd op de geometrie van het gebouw en gebruik van het gebouw, worden de rook en hitte op een adequate wijze afgevoerd waardoor aanwezige personen ruimschoots de tijd wordt geboden het object veilig te verlaten. Voorts vergroot de aanwezigheid van de installatie de kans voor hulpverleners het object te betreden en op zoek te gaan naar mogelijke slachtoffers alsmede wordt de kans vergroot de brand effectief te bestrijden. Omdat de hitte effectief wordt afgevoerd wordt tevens het flashovermoment uitgesteld of zelfs voorkomen en omdat tevens de rook effectief wordt afgevoerd wordt de schade beperkt.

Impressie van de werking van een Rook Beheersing Systeem

 

Hoe zijn Rook Beheersingsinstallaties uitgevoerd? Rookbeheersingsinstallaties zijn er in verschillende verschijningsvormen:
-Rook- en warmteafvoersystemen (op hoog niveau wordt rook middels openingen/rookluiken of ventilatoren afgevoerd.
-overdruksystemen (door het op overdruk brengen van de vluchtweg wordt binnentreden van rook voorkomen).
-langsventilatie (door het op gang brengen van een luchtstroom met voldoende snelheid worden de rook en hitte één kant op gedirigeerd (de uitgang van de tunnel) en wordt backlayering voorkomen.
-push-pull systemen (door het mechanisch inbrengen van grote luchthoeveelheden en het mechanisch afvoeren van rook en hitte wordt de ruimte “schoongespoeld”.

Wat kun je doen om de kennis op te doen? Basisbegrippen van Rookbeheersingssystemen staan beschreven in de Essentiele Bouwkundige Controlepunten die gratis via bbn.nu te downloaden is en die as 26 november tijdens het BBN webinar geactualiseerd wordt. Echter, het dimensioneren, beheren en onderhouden van rookbeheersingsinstallaties betreft specialistenwerk. BBN heeft daarom een cursus ontwikkeld waarbij de cursisten door specialisten uit de praktijk, worden opgeleid tot:
-onderhouds-/installatiedeskundige rookbeheersingssystemen, of
-ontwerpdeskundige rookbeheersingssystemen, of
-beoordelingsdeskundige rookbeheersingssystemen
Ondanks het complexe karakter van de materie zijn alle cursisten welke tot nu toe de cursus hebben gevolgd, geslaagd voor het betreffende examen. Geïnteresseerden in de training kunnen contact opnemen met BBN via info@bbn.nu zodat de mogelijkheden, binnen de beperkingen van de COVID maatregelen, kunnen worden besproken.

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken