BBN tracht duidelijkheid en transparantie te verschaffen over expert judgement’s

Meer duidelijkheid over deskundigenverklaringen

BBN tracht duidelijkheid en transparantie te verschaffen over expert judgement’s

Met de notitie ‘deskundigenverklaring’ heeft Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) een eerste aanzet gegeven wat, op het vakgebied brandveiligheid, onder een expert judgement (deskundigenverklaring) valt, wie het wanneer mag schrijven en wat van een expert judgement verwacht mag worden. Het wel of niet accepteren van een deskundigenverklaring is altijd aan het bevoegd gezag.

Aanleiding voor het opstellen van deze notitie is de onduidelijkheid en de diversiteit aan interpretatie van een expert judgement. Een expert judgement kan worden opgesteld als er geen passend testbewijs beschikbaar is, waardoor niet zonder meer met de voorgestelde veiligheidsmaatregelen wordt voldaan aan de prestatie-eis gegeven in het Bouwbesluit. Naast een gelijkwaardige oplossing met andere of aanvullende veiligheidsmaatregelen zou men ook, uitgaande van de voorgestelde veiligheidsmaatregelen, middels een expert judgement aan kunnen tonen dat er wel aan de functionele eisen wordt voldaan. Het Bouwbesluit wijst echter op geen enkele wijze of norm aan hoe een expert judgement kan worden opgesteld. Hierdoor is toetsing aan regelgeving eigenlijk niet mogelijk en is het altijd aan het bevoegd gezag om de expert judgement te beoordelen en wel of niet te accepteren. Vandaar dat BBN nu helder en éénduidig in een notitie heeft geformuleerd wat een expert judgement nu eigenlijk inhoudt.

Klik hier voor de actuele versie van de deskundigenverklaring.

 

BBN

De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen.

_________________________________________________

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: Leo Oosterveen, Brandveilig Bouwen Nederland,

tel. 030 – 605.33.44, e-mail: oosterveen@bbn.nu

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken