Basis brandveiligheidskennis belangrijk; BBN in gesprek met VVE in Terneuzen

BBN in gesprek met Wim Hamelink vice voorzitter van een VVE  (Vereniging van Eigenaren) van een appartementencomplex in Terneuzen. Wim woont zelf in het complex van de VVE waarvan hij zelf lid en bewoner is. Het is een gebouw van  48 appartementen en het gebouw is 38 meter hoog met een parkeergarage eronder. De 5 bestuursleden acteren op vrijwillige basis en hebben allerlei achtergronden. De kennis over bouwen en gebouwbeheer is beperkt.

Hoe zie je voor jullie VVE het belang van de drie strategische thema’s van BBN?

  1. Kwaliteit uitvoering conform eisen regelgeving
  2. Veiligheid gebruikers en hulpdiensten
  3. Continuïteit bedrijfsactiviteiten

Wim; ‘van deze thema’s is het belangrijkste; de veiligheid van de gebruiker en hulpdiensten. De gebruikers dat zijn we zelf. Dus keuzes over veiligheid en kosten gaan direct jezelf aan. Daarbij is kennis nodig om zonder concessies te doen aan de veiligheid, toch de kosten beheersbaar te houden. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat je er kunt blijven wonen! Dat zou je onder het thema continuïteit van bedrijfsactiviteiten kunnen scharen.

‘Het is bijzonder belangrijk om als VVE zelf kennis te hebben’ stelt Wim. Dat hoeven niet alle details te zijn, maar je moet wel in staat zijn vragen te stellen en door te vragen. Je moet op zijn minst voldoende kennis hebben om een goed inhoudelijk gesprek aan te kunnen gaan met mensen van de Veiligheidsregio en gemeente. Zelf heeft Wim al een aantal edities van de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid ontvangen. Daarin staat zeer nuttige informatie, vindt Wim. Echter, om er echt wat nuttigs mee te doen is een training hierover volgen, vanuit bestuur en commissies van de VVE, van groot belang. Deze kennis en ervaring deelt hij weer met VVE’s van appartementen complexen in zijn omgeving. Zo is er bijvoorbeeld aan gemeenten gevraagd om onderzoek te doen naar brandveiligheid van gevels van wellicht risicovolle gebouwen. Als je enige kennis van zaken hebt kun je vragen stellen en als je wilt zelf zaken checken. Wim vertelt bijvoorbeeld dat vanuit de VVE zelf onderzoek is gedaan. Geveldelen zijn opengeschroefd om de materialen en constructie ter plaatse te controleren. Dat heeft feiten opgeleverd over gebruikte materialen en spouwafdichting, waardoor het relatief eenvoudig was om conclusies te trekken. Daarnaast wil de VVE uit brandveiligheidsoverwegingen niet dat er elektrische auto’s worden opgeladen in de parkeergarage onder het appartementencomplex

Met welke stakeholders zou je nader willen spreken? Vooral ‘VVE Belang’ de vereniging die opkomt voor belangen van VVE’s zou meer in contact kunnen zijn met BBN, vindt Wim. De kennis en het netwerk dat beschikbaar is kan vele VVE’s helpen om hun gebouwen op een kosteneffectieve manier veiliger te maken.

Waar liggen mogelijkheden voor BBN om stakeholders met elkaar in contact te brengen? Het meer naar buiten brengen van het belang voor de gebouweigenaar om kennis te nemen in ieder geval van de basis van brandveiligheid. Via VVE belang is dat nu in gang gezet maar dat zal toch regelmatig herhaald moeten worden om te beklijven.

Extra vraag; hoe van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam zodat de vragen gaan stellen aan BBN en haar leden? Wim neemt hiervoor contact op met VVE Belang om aan te kaarten dat BBN voor de VVE’s belangrijke kennis kan leveren. Wim is graag bereid om deze boodschap nader uit te dragen!

Terug naar overzicht
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken