Uw voordelen

BBN is een actieve professionele brancheorganisatie. BBN biedt de volgende voordelen aan haar leden:

 • BBN vergroot de markt van brandveilig bouwen door ondersteuning regelgeving, communicatie en kennisvergroting.
 • Advisering op het gebied van bouwkundige brandpreventie,
 • Met uw lidmaatschap en dus het onderschrijven van de BBN gedragscode geeft u aan een serieuze partij te zijn.
 • Vrije toegang tot vergaderingen van de Commissie Techniek en Regelgeving waar u geïnformeerd wordt over ontwikkelingen en invloed kunt uitoefenen over te nemen maatregelen, oplossingen, normen en regelgeving.
 • Vertegenwoordiging van BBN in platforms zoals het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), NEN-commissies, Europese werkgroepen (Brandproeven, Fire Safety Engineering, Industriële branddeuren, brandschermen, werkgroep voor brandwerende gevels) en Nederlandse werkgroepen (o.a. op het gebied van beheersbaarheid van brand en brandproeven). BBN verspreidt deze informatie onder haar leden. Op deze manier bent u als lid vaak als een van de eersten op de hoogte omtrent de laatste stand van zaken.
 • Structureel overleg met vertegenwoordigers van brandweer en van adviesraden van het ministerie van VROM zoals de Juridisch Technische Commissie (JTC) en het Overleg Platform Bouw (OPB).
 • Uitgave brochure ‘Essentiële bouwkundige controlepunten’: o.a. bestemd voor preventisten van brandweer, bouw- en woningtoezicht, gebouweigenaren en gebruikers, verzekeraars, architecten, aannemers en toeleveranciers van bouwmaterialen.
 • Organiseren van congressen op het gebied van brandveiligheid.
 • Verspreiden e-mail nieuwsbrieven voor een brede groep geïnteresseerden.
 • Verzorgen van presentaties en lezingen aan gemeenten, brandweerkorpsen, verzekeraars, facilitair managers en andere stake holders.
 • Bijdrage leveren aan artikelen en andere vermeldingen in de media.
 • Deelname aan beurzen en paneldiscussies op het gebied van brandveiligheid.
 • BBN brengt organisaties in contact met deskundigen in haar netwerk op het gebied van bouwkundige brandpreventie.
 • Eens per jaar een Algemene Ledenvergadering waarin de strategie wordt besproken en er altijd een spreker is die een actueel thema voor u nader uitlegt.

 

Door een lidmaatschap bij BBN ondersteunt u onze visie en:

 • verhoogt u de daadwerkelijk bouwkundige brandveiligheid in Nederland;
 • wordt uw netwerk op het gebied van bouwkundige brandpreventie vergroot;
 • wordt u op de hoogte gehouden van de meest actuele stand van zaken rondom normen en wetten in Nederland en Europa;
 • kunt u invloed uitoefenen op wet- en/of normwijzigingen.
Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken