Informatie en downloads ‘Essentiële controlepunten checklist editie 2022’ & ‘Whitepaper’

De afgelopen jaren heeft BBN geconstateerd dat in de dagelijkse praktijk bouwkundige situaties en constructies akkoord werden bevonden terwijl deze niet aan de eisen en regels voldeden. De oorzaak hiervan kwam vaak door onbekendheid met de regels, door verkeerde interpretatie of door gebrek aan kennis op het gebied van bouwkundige brandveiligheid. Speciaal voor dit soort situaties heeft BBN de uitgave ‘ Essentieel bouwkundige controlepunten’ ontwikkeld. Met behulp van deze uitgave kan eenvoudig worden bepaald of uw constructie of gebouw voldoet aan bouwkundige brandveiligheid.

BBN – Essentiële controlepunten brandveiligheid
Essentiële controlepunten brandveiligheid (complete editie 2022)
Hoofdstuk 1: Brandveiligheid
Hoofdstuk 2: Brandwerende constructies
Hoofdstuk 3: Brandgedrag van bouwmaterialen
Hoofdstuk 4: Platen, blokken en isolatiemateriaal
Hoofdstuk 5: Brandwerend glas
Hoofdstuk 6: Doorvoeringen en voegen
Hoofdstuk 7: Voetgangersdeuren, vliesgevels en glasdaken
Hoofdstuk 8: Brandwerende industriële- en bedrijfsdeuren
Hoofdstuk 9: Brandwerende textiele rolschermen
Hoofdstuk 10: Rook-en warmteafvoersystemen
Hoofdstuk 11: Overdrukinstallatie

 

BBN Whitepapers

BBN – WhitePaper Brandveiligheid parkeergarages onder gestapelde bouw
BBN – WhitePaper BBL en NEN 6075
BBN – Notitie expert Judgements BBN versie 20 februari 2020

 

BBN Checklist

Checklist Brandveiligheid bestaande parkeergarages < 1000 m2
Checklist brandwerende coating op staal constructies
Checklist brandveiligheid voor ondernemers

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken