Checklist

Deze checklisten zijn door de productwerkgroepen van BBN ontwikkeld om betrokkenen bij brandveiligheid een handvat te geven om bouwkundige brandveiligheid eenvoudig te checken.

BBN beveelt aan om de checklist jaarlijks in te vullen en te archiveren als een eerste stap naar de opbouw van of aanvullend op een gebouwdossier. Afhankelijk van of u in de ontwerpfase, bouwfase of gebruiksfase bent vinkt u deze af. Checkpunten voor consument zijn punten die voor ieder duidelijk herkenbaar zijn en door iedereen gecontroleerd kunnen worden.

De ingevulde checklist wordt naar uw e-mail gestuurd met de knop “verzenden” onder aan de checklist.

Checklist Industriële branddeuren (incl. brandwerende schermen)

Checklist Brandwerende voetgangersdeuren

Checklist Brandwerende beglazing

Checklist Brandwerende constructies

Checklist Platen, blokken en isolatiemateriaal

Checklist Doorvoeringen

Checklist Brandvertraging voor hout en plaatmaterialen

Deze checklisten zijn eveneens te vinden in het boekje Essentiële bouwkundige controlepunten, welke jaarlijks door BBN in samenwerking met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw- en Woningtoezicht wordt geüpdate.

 

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Meer informatie
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Kent u dat?

Training bekijken