Rookbeheersingssystemen voor brandveiliger gebouwen

Donderdag 4 februari 2021
Webinar van 12:00 tot 14:00

Deelname is kosteloos

Doel van het BBN-webinar rookbeheersing is om bij te dragen aan het realiseren van brandveiliger gebouwen alsmede het belang én de rol van rookbeheersing daarbij.

Het webinar is gericht op het uitwisselen van praktische kennis en een dialoog aangaan over het effectueren ervan. Daarbij worden lezingen gehouden gecombineerd met interactie in de vorm van  vragen en antwoorden via de Q&A.

Doelgroepen;  Aannemer/uitvoerder, Adviseur, Architect, Bouw- en woningtoezicht, Brandweer, Gebouweigenaar (woningbouwverenigingen, Vereniging van Eigenaren,  zorginstellingen etc.).

Klik op deze link voor uw inschrijving:

 


Eerdere webinars:

Brandveiligheid van de gevel; waarom van belang en hoe te realiseren
Donderdag 26 november 2020
Webinar van 12:00 tot 14:00. Deelname is kosteloos

Klik op deze link voor inschrijven

Doel van het webinar is om bij te dragen aan brandveiliger gevels

Middel is praktische kennisuitwisseling en dialoog over hoe dit gerealiseerd kan worden. Daarbij worden lezingen gecombineerd met interactie door vragen en antwoorden via de Q&A

Doelgroepen; Gebouweigenaar (Woningbouwvereniging, VVE’s, Zorginstellingen etc), Bouw en Woningtoezicht, Brandweer, Aannemer/uitvoerder, Architect, Adviseur

Programma 

11:30 Start inloggen

12:00 Opening door de dagvoorzitter

12:05 Risico model brandveiligheid gevels. Wat kunnen we leren uit de inventarisatie van gevels op basis van het risicomodel van het ministerie van Binnenlandse Zaken? Victor Termijn, gemeente Rotterdam

12:30 Bespreking vragen zowel die vooraf zijn ingediend als die later zijn gepost bij de Q&A

12:35 Waarom risico gericht denken als gaat om brandveiligheid van de gevel? Waar zitten de uitdagingen voor gebouweigenaar, adviseur, gemeente en brandweer? Kami Jawedani, Veiligheids Regio Haaglanden

13:00 Bespreking vragen, welke zowel voorafgaand als tijdens het webinar zijn gesteld als de bij de Q&A

13:10 Brandgedrag gevels: hun brandgedrag en wat we daarvan kunnen zeggen. Harm Leenders, Peutz

13:35 Verduidelijking eisen aan gevels in vernieuwde NEN-6069: Gert van den Berg, rapporteur werkgroep NEN-6069

13:45 Lancering editie 2021 van Essentiële Controlepunten Brandveiligheid door Casper van Coenen, Bouw- en Woningtoezicht gemeente Utrecht en lid van het projectteam ECB

13:50 Discussies en bespreking stellingen

14:00 Sluiting door de dagvoorzitter


 

Eerdere webinars:

De ‘state of the art’ van brandveiligheid van gevels wordt in dit Engelstalig webinar door vier wereldwijde specialisten gedeeld onder voorzitterschap van Birgitte Messerschmidt, van de NFPA(National Fire Protection Association). Iedereen waar ook ter wereld zich met brandveiligheid van gevels van architect tot met controleur en van tester tot en met engineer is van harte welkom via de videostream op

Dinsdag 6 oktober

Van 14:00 uur tot 17:20 uur

De registratie van dit webinar is hier terug te zien:

Sprekers 
Dr. Angus Law(Universiteit van Edinburgh), Lars Boström van RISE uti), Eric Guillaume (Efectis) en Sven Eeckhout (Belgische onderzoeksorganisatie WTCB) zijn de sprekers en zij gaan in op leerpunten van gevelbranden, gevelbrandtesten en modelleren van gevelbranden en op de maatregelen om in ieder geval een minimum veiligheidsniveau te kunnen borgen.

Organisatie

NEN en BBN organiseren dit webinar vanuit de werkgroep gevels waarin verder vertegenwoordigd zijn Bouwen met Staal, VMRG, DGMR en het Expertisecentrum Regelgeving Bouw.

Vervolg

Voor de praktijk van brandveiligheid van de gevel in Nederland organiseert BBN een Nederlandstalig webinar op 26 november van 12:00-14:00.

 

Eerdere BBN webinars:

BBN webinar brandveiligheid door rookbeheersing

Heeft plaatsgevonden op 18 juni 2020 waarbij ruim 360 mensen live het webinar hebben meebeleefd. De video registratie is hier te zien https://youtu.be/nr_0daiqcds

Volgende Webinars zijn er op 6 oktober en 26 november. Schrijf in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven via bbn.nu of door een email aan info@bbn.nu

Doel van het webinar brandveiligheid door rookbeheersing is  bewustwording van het belang van rookbeheersing voor de veiligheid van gebruiker en hulpverlener

In de video registratie komen aan het woord:

  • Lieuwe de Witte; Vooruitblik op de resultaten van de experimenten rookverspreiding Oudewater; wat valt er te leren over rookverspreiding en het effect ervan op gebouwgebruikers en hulpverleners?
  • Maarten de Groot; Hoe is de staat van de rookbeheersing in uw gebouw?
  • Rudolf van Mierlo; De eisen aan rookbeheersing zijn met de NEN 6075 verhelderd en duidelijker opgeschreven. Wat houden deze eisen in? Wat betekenen ze voor de veiligheidsrisico’s en waarom zou u ze niet nu al toepassen?

Rookbeheersing essentieel voor veiligheid

Bij een brand is het ontstaan van rook direct en indirect levensbedreigend. Uiteraard direct door het inademen ervan kan rook iemand verwonden of doden. Maar indirect leidt rook ondermeer tot ernstige verstoring van vluchtmogelijkheden bij brand, waardoor de veiligheid van de mensen in het pand ernstig in het geding is. Beheersing van rook in gebouwen is dus essentieel voor de veiligheid. Over hoe dat kan en wat de aandachtspunten zijn bij ontwerp, bouw, verbouw en beheer van gebouwen, organiseert Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) op 18 juni het webinar ‘Brandveiligheid door rookbeheersing’.

Tijdens het webinar is de mogelijkheid om via chat of info@bbn.nu direct vragen te stellen aan de specialisten uit de BBN productwerkgroepen.

De rookbeheersing in een gebouw heeft grote invloed op de veiligheid van de mensen in dat gebouw. Gebouweigenaren en huurders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in het gebouw. Centrale vraag van de bijeenkomst is dan ook: hoe is de staat van de rookbeheersing in uw gebouw? Andere te beantwoorden vragen zijn: wat valt er te leren over rookverspreiding en het effect ervan op gebouwgebruikers en hulpverleners? Hoe zie ik het risico op een moment dat ik nog maatregelen kan nemen om dit te verlagen? Welke technische invulling kan gegeven worden aan het voorkomen van rookverspreiding in het gebouw (denk hierbij aan deuren, rookdichting, doorvoeringen maar ook Rook- en Warmte-Afvoersystemen (RWA) en overdrukinstallaties)?
De eisen aan rookbeheersing, die met de NEN 6075 zijn verhelderd en duidelijker zijn omschreven, komen aan bod. Deze norm is opgenomen in het nieuwe BBL, het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving, dat in 2021 wordt ingevoerd. Wat deze eisen inhouden, wat ze betekenen voor de veiligheidsrisico’s en waarom ze nu al toegepast worden, komen ter sprake. De NEN 6093, beoordeling Rook- en Warmte-Afvoersystemen, wordt op dit moment herzien.

 

 

Essentiële controlepunten brandveiligheid

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training Essentiële controlepunten brandveiligheid

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken