Workshops

Ook dit jaar is er gekozen voor een plenair gedeelte en 4 workshoprondes. In totaal zullen er 5 workshops gegeven worden. Iedere workshop gaat in op het waarom, hoe en wat van veilig vluchten. Bij het inschrijven kunt u uw voorkeur voor 4 workshops kenbaar maken.

 1. Vliesgevels, voetgangersdeuren en glas
  Tijdens deze workshop wordt aandacht gegeven aan brandvoortplantingsklassen, brandwering E / EW / EI zodat u een veilige vluchtweg kan creëren. Daarnaast; Hoe controleer ik deze toegepaste materialen en bied het geheel een echte veilige vluchtroute.
 2. Brandwerende doorvoeringen & voegen
  In deze workshop wordt ingegaan op de verschillende type doorvoeringen en de hiervoor geschikte afdichtingsmethoden.
 3. Ervaar het effect van rook op oriëntatievermogen
 4. Platen, blokken isolatiemateriaal en bescherming constructies
  In deze workshop behandelen we vragen als: Wat zijn de risico’s van brandoverslag en branddoorslag via een geventileerde gevel? Wat zijn de minimale eisen en wat is wenselijk? Duidelijkheid is geboden op welke manieren branduitbreiding via de buitenschil kan worden voorkomen. Verder worden de risico’s en gevolgen voor vluchtende personen en het optreden van de brandweer beschouwd.
 5. Rook Warmte Afvoer
  De workshop van de productwerkgroep RWA geeft inzicht en achtergrondinformatie over de eisen, zoals die op dit moment zijn opgenomen in het bouwbesluit. D.m.v. vraag en antwoord wordt een actieve bijdrage van u als deelnemer verwacht.

 

Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken