Waarom brandveilig bouwen duurzaam is

Tijdens de beurs Building Holland in de RAI Amsterdam is op donderdag 19 april 2018 van 11.20 – 11.37 uur een lezing over waarom duurzaam bouwen direct ook inhoudt dat het gebouw bouwkundig brandveilig is.

Kern is dat branden direct een grote milieuschade aanrichten, die vaak niet meegewogen wordt. Ook het verlies aan tijd dat het gebouw nuttig gebruikt wordt valt weg.

Naast dat ingegaan wordt op het waarom, zal er ook aandacht zijn naar oplossingsrichtingen voor verbetering van de bouwkundige brandveiligheid.

BBN Brandveilig Bouwen Nederland zal deze presentatie verzorgen. Voor aanmelden gaat u naar de website van Building Holland: https://www.databadge.net/bld2018/reg/?card=10000443#_ga=2.205045140.563626578.1519900801-1913206628.1519900801

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken