Past de doorvoering nog wel bij de nieuwe functie van het gebouw?

Uitgelicht uit het programma van de BBN Studiedag “Brandveilig transformeren” op donderdag 23 november meldt Frank Hendrikse, de penvoerder van deze werkgroep, dat in de workshop over doorvoeringen op de studiedag ingegaan wordt op de consequenties van een veranderend gebruik van het gebouw op de eisen die gesteld worden aan de doorvoeringen. Vooral wordt ingegaan op aandachtspunten bij de doorvoering. Daarmee krijgt iedere deelnemer aan de workshop ook diepgaandere kennis over waarop te letten en kan daarmee nog meer bijdragen aan het verbeteren van de brandveiligheid van het gebouw.

De workshop over doorvoeringen is een van de zes workshops die deze studiedag worden gegeven. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.
Klik <hier> voor het programma en inschrijven.

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken