Brandveilig materialiseren

Nu de wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen door de Tweede Kamer is het nog meer van belang dat bij ontwerp de brandveiligheid van het gebouw goed geregeld is. Gezien de brede steun in de Tweede Kamer wordt verwacht dat de wet zonder problemen door de Eerste Kamer komt.

Het is door deze wet nog meer dan voorheen de taak van de architect en de aannemer om te zorgen dat het ontwerp van een gebouw/verbouwing tenminste voldoet aan de regelgeving in het bouwbesluit en de vergunning.
En wel om de volgende redenen:

  1. De aansprakelijkheid komt bij nieuwbouw veel meer bij de aannemer te liggen. Bouwkundige brandveiligheid beslaat ongeveer 1/3 van het bouwbesluit. Daarmee is het voldoen aan tenminste de eisen uit het bouwbesluit een wettelijke verplichting.
  2. Architect en aannemer kennen het bouwbesluit en weten dat het gebouw uiteindelijk op zijn minst moet voldoen aan de bouwbesluiteisen en natuurlijk ook aan de eisen vanuit de vergunning mocht aar sprake van zijn.
  3. De ontwerpkeuzes van de architect en de uitwerking hiervan door de aannemer lees verder

Dit artikel is te vinden in het blad Architectenpunt, editie 31 maart 2017.

Terug naar overzicht
Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken