Studiedag 23-11-2017

16169-BBN_Studiedag_832x150

Dit jaar vindt de BBN Studiedag plaats op donderdag 23 november 2017 van 9.00 – 17.00 uur in het gebouw van de Koninklijke Metaalunie te (Einsteinbaan 1) Nieuwegein.

Thema van deze alweer 12de BBN Studiedag is “Brandveilig transformeren“. Met deze editie voor het eerst veel workshops door de BBN productwerkgroepen wordt deze zeer interactief. Natuurlijk blikken we ook kort terug op 25 jaar BBN en bezien nog eens de visie van BBN.

Wat bedoelen we in dit verband met transformatie? Het omvormen van het gebouw, bijvoorbeeld van de ene functie naar een andere. De afgelopen jaren is hier vaak mee aangeduid de omvorming van een kantoorgebouw naar een woonfunctie, zoals appartementencomplex of bewoning door studenten. Maar het hoeft zich hier niet toe te beperken. Ook omvormen van een woon-zorgcomplex naar appartementencomplex of een ombouw van een compleet winkelcomplex passen hierbij.

De centrale vraag is hoe je in de transformatie ook de bouwkundige brandveiligheid op het niveau kan brengen en houden dat past bij het brandveiligheidsrisico van de functie van het getransformeerde gebouw. Bijvoorbeeld; Als je ergens slaapt dan zou het toch aan hogere eisen moeten voldoen? In interactieve workshops van de BBN productwerkgroepen en lezingen proberen we uit de brandveilige transformatie voortvloeiende vragen hanteerbaar te maken.

Aanmelding
Graag zien wij uw aanmelding tegemoet via het aanmeldingsformulier. Annuleren is niet mogelijk. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kan een andere persoon uw plaats innemen. U wordt verzocht dit schriftelijk door te geven aan het BBN secretariaat via info@bbn.nu

Informatie
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat BBN, postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein, tel: 030 7509800, fax 030 6053208, email info@bbn.nu

Essentiele controlepunten

Nieuwe Editie!

Controleer zelf de brandveiligheid aan de hand van onze uitgebreide checklist

Downloaden
Training essentiele bouwkundige controlepunten

Op uw vakgebied van brandwerende doorvoeringen weet u alles, maar hoe dat dan werkt met brandwerend glas en brandwerende deuren? Geen idee! Ken u dat?

Training bekijken